Al onze verkopen, benodigheden en herstellingen zijn contant te betalen in onze burelen, welke ook wijze van verzending of regeling weze. In geval van geschil is enkel de rechtbank van de plaats waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is bevoegd.

De betalingsmodaliteiten en de plaats van levering hebben hierop geen enkele invloed.

Alle klachten moeten binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur gedaan worden. Elke vertraging in betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een schadevergoeding van 16% berekend op het bedrag van de onbetaalde rekeningen met een minimum van 25€ en onder dezelfde voorwaarden zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest van 9% per jaar verschuldigd zijn en dit vanaf de eerste vervaldag.

De gerechts- en uitvoeringskosten zijn in dit bedrag niet inbegrepen.

De berekening van de interest zal per periode van 14 dagen geschieden. Elke begonnen periode wordt als vervallen beschouwd.